Dagbog .Oktober, november december 2017

Der er nu sat alt ind på FS 22 og 31 og det giver flg. Status:


FS 22:

-”gustne” steder på bundrammen er fjernet og erstattet med nyt egetræ. Særlig træet omkring konsolerne til vognkasse opstramningssystemet var i dårlig stand og træet herunder er udskiftet og konsol og vantskruer er adskilt og bragt til at fungere igen.

-Optærede vinkelbeslag er udskiftet.

-ved forperron er perrondragerne nu monteret efter at gamle bolthuller i tværdrageren er udluset med 16mm dyvler og ny huller udført for korrekt placering af perrondragerne. Gamle rustne bolte er alle erstattet med ny stålbolte 8.8

-forperron-tag er monteret. Gulv på forperron og montage  af perronblik udestår, men materialer er tilstede.

-Der er hjemkøbt T-jern til gulve til montage ved gulvlemme og dette er under tilpasning.

-Hele skelettet er malet med træbeskyttelse og er nu under færdigmaling (grå)

-Gulvplanker er nu på lager og har fået træbeskyttelse og 1. lag færdigmaling (også nr 31)

-Skillevæg og skydedør er under montage.

-vognsider slebet og fræset, så sideplader vil sidde pænt uden buler!

-låsekasser til skydedør er anskaffet


FS 31:

-Nyt spændværk, der er fjernet for lang tid siden (formentlig i 1920’erne) etablerer vi igen. Delene er på lager.

-Skillevæg og skydedør er monteret.

-Gulvplanker og T-jern er anskaffet og er under montage.

-låsekasser til skydedør er anskaffet


Vi påregner at montere sideplader så snart arbejde med gulvene er afsluttet.

Herefter skal lærredstaget efterses/fornys og males. Herefter lægger vi gulv på 1. salen og rejser rækværket.

Arbejdet skrider godt fremad.14/12 2017 Der arbejdes på FS 22 hvor der er ved at blive lagt gulv, perronblikket er monteret og stødskinden er prøveopsat, På FS 31 er man i gang med at montere de nye afstivninger hvor gulvet skal monteres.

På OS 59 er man også så småt gået i gang med efter den har været forbi Trio Nexø


Her ved jul og nytår, er det vel tid til lidt status.

Vi fik sendt KS 567 og 226 godt afsted og de blev præsenteret i september. Det gik mægtig fint, men der er lige et par store ting der skal ordnes før vi ser vognene i drift på museet. Efterfølgende har vi ryddet op og reorganiseret hele værkstedet. Det var særdeles påkrævet, men nu er her fint og godt at arbejde. Vi har også flyttet lidt rundt med vognene og fået "luft" omkring dem.

Her i efteråret kom Odense-bivogn nr 59 fra Trio/Nexø, hvor den har fået undervognen gjort færdig. Endvidere er bremseudrustningen monteret + en del andet arbejde der.


Vi er nu i fuld gang med frederiksbergvognene. På FS 22 er gulvene lagt, spændværket er repareret og genmonteret. Forperronen er monteret med perronblik og stødkanten er sat på.

På FS 31 er stødkanten ligeledes monteret, gulvlægning er igang og spændværket er snart færdigmonteret. Sidstnævnte var fjernet i forbindelse med en større reparation formentlig en gang i 1920érne.

På OS 59 er de ny gulvplanker høvlet og skåret, klar til montage. Der er også monteret lamper i loftet på vognen. Vi satser på at vognen bliver klar i 2018 så der bliver plads til et andet stort projekt, KS 1531, der nu står på Trio Nexø.

Vi er nu så heldige at være 7 mand på værkstedet, idet Karsten og Lasse er startet hos os. Hjerteligt velkomne begge to.

Med denne, 1 time gamle, billedserie ønskes alle en god jul og et godt nytår.

Hilsen team Østermarie